Skip to main content

Om mig

Vandramera är en vandringsklubb som drivs av mig, Sven-Gunnar Furmark. Jag har arbetat som lärarutbildare vid Luleå tekniska universitet i många år, men ägnar mig nu på heltid åt att arrangera och leda vandringsresor, samt att skriva böcker och hålla kurser i äventyrspedagogik för pedagoger. Jag är utbildad idrottslärare och specialpedagog. Jag är också certifierad fjällguide och har vandrat och lett turer i de svenska fjällen i ett trettital år, både för STF och i egen regi. Har också vandrat en hel del själv, runt om i världen.
Kontakta oss gärna och fråga om våra vandringar.
Kontakta oss >>