Resevillkor

Betalning

Anmälningsavgiften, 1 000 kr per person, betalas inom 10 dagar efter att du har fått en bekräftelse/faktura på din bokning och resterande belopp betalas senast 45 dagar innan avresan. Anmälan är bindande först då du har erlagt anmälningsavgiften.

Allmänna villkor för Paketresor

Vi tillämpar de allmänna resevillkor för paketresor, som Konsumentverket och Rese- och Turistindustrin i Sverige har träffat överenskommelse om. Villkoren finns på Konsumentverkets hemsida,

Avbeställning av resa

  • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga
    5 % av resans pris, samt Vandrameras kostnad för avbokning av eventuell flygbiljett som Vandramera bokat och betalat.
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris, samt Vandrameras kostnad för avbokning av eventuell flygbiljett som Vandramera bokat och betalat.
  • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.
  • Vid avbeställning inom 24 timmar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris, men du kan skydda dig mot avbeställningskostnader vid avbeställning av resa, på grund av sjukdom eller andra orsaker som finns specificerade i Konsumentverkets allmänna resevillkor, genom att ha en reseförsäkring med avbeställningsskydd. Kolla med ditt försäkringsbolag att du har en fullgod reseförsäkring!

Oförutsedda händelser

Vi betalar inte kostnader som orsakas av deltagares bristande kondition eller andra personliga omständigheter. Om deltagare avbryter en resa lämnas inte avdrag på deltagaravgiften. Våra guider har rätt att ändra färdväg, övernattningsställen, transporter och tidtabeller på grund av händelser som ligger utanför vår kontroll.

Vid fullbokad resa

Om en resa blir fullbokad kan du ändå anmäla dig till resan, och blir då placerad i en kö. Detta sker när du betalat in anmälningsavgiften. Vid en eventuell avbokning på den aktuella resan, kontaktar vi den som står först i kön. Om du inte får plats på resan återbetalas anmälningsavgiften.

Inställande av resa

Vid färre antal anmälda än det för resan angivna minimiantalet (se respektive resa!), förbehåller vi oss rätten att ställa in resan. Om en resa ställs in på grund av för få deltagare, återbetalas hela beloppet – anmälningsavgift och resterande belopp.