Resegaranti

Vandramera har ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet till Kammarkollegiet, vilket innebär att deltagare på våra resor har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver. Denna garanti innebär bland annat att deltagare har rätt till ersättning för inställd resa i den händelse att Vandramera kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd.

Kolla Resegaranti Kammarkollegiet Vandramera - Vandringsresor