Miljö

Vandramera bidrar årligen med en gåva, dels till Världsnaturfonden (WWF) (www.wwf.se), som arbetar med att förbättra vår naturmiljö och till Rädda Barnen (www.raddabarnen.se) som arbetar för att alla barn ska få en bra uppväxtmiljö.
Världsnaturfonden wwf företagsgåva 2017 Vandramera - Vandringsresor

Världsnaturfonden

Världsnaturfonden WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Rädda skogen

Vårt bidrag går speciellt till plantering av träd och restaurering av skog i någon av världens regnskogar. Hotade djur som gorillor, orangutanger och tigrar kan leva vidare. Lokalbefolkningen får behålla sin skog som en livsviktig källa till vatten, mat, bränsle och naturmediciner. Regnskogarna binder också stora mängder växthusgaser och bromsar därigenom den globala klimat-förändringen.
Rädda Barnen 2017 Vandramera - Vandringsresor

Rädda barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation vars verksamhet grundar sig på FN:s Barnkonvention.
Rädda Barnen arbetar för de barn som har de svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skolan, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer.